Komitet organizacyjny

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, Polska

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członkowie

Sekretariat Konferencji
info@conference-flexiblestructures.com