Cele konferencji

Wymiana wiedzy i doświadczeń zebranych w ostatnich latach na temat konstrukcji podatnych z blach falistych stosowanych w inżynierii lądowej.

Tematy wiodące

 • Konstrukcje z blach falistych dużych rozpiętości. Aktualne osiągnięcia w zakresie projektów i budowy w oparciu o przykładowe realizacje.
 • Konstrukcje podatne w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju i oddziaływania na środowisko.

Tematyka

 • Praktyczne rozwiązania wykonawcze i projektowe.
 • Badania i rozwój konstrukcji z blach falistych – teoria i praktyka.
 • Standaryzacja przepisów dotyczących stosowania konstrukcji podatnych z blach falistych zagłębionych w gruncie.
 • Aspekty geotechniczne w projektowaniu i wykonawstwie.
 • Trwałość konstrukcji i najnowsze rozwiązania wydłużające ich żywotność.
 • Praktyczne zastosowanie inżynierii wartości.
 • Nowe rozwiązania technologiczne.
 • Zachowanie konstrukcji w długotrwałym okresie eksploatacji.
 • Technologia konstrukcji z blach falistych w aspektach zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzi na pytania

 • Jakie są obecne granice stosowalności konstrukcji z blach falistych (w zakresie rozpiętości, kształtów i profili fali, połączeń blach)?
 • Jakie możliwości przynoszą najnowsze badania i rozwój wiedzy w dziedzinie konstrukcji podatnych?
 • Jakie są nowe obszary zastosowań konstrukcji podatnych?
 • Wprowadzenie konstrukcji z blach falistych do Eurokodu. Co jest niezbędne, aby tego dokonać?
 • Jaki jest wpływ zmęczenia na nośność oraz trwałość konstrukcji z blach falistych?
 • Udostępnienie najlepszych praktyk budowlanych oraz przedstawienie najbardziej spektakularnych projektów z całego świata. Czy mosty gruntowo-powłokowe mogą być piękne?
 • Jak konstrukcje podatne z blach falistych wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju?
 • Jak utrzymywać konstrukcje z blach falistych i przedłużać ich żywotność?
 • Jaka jest odporność konstrukcji podatnych na zdarzenia wyjątkowe związane ze zmianami klimatu?