Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy sekretariatu konferencji:

info@conference-flexiblestructures.com