Komitet organizacyjny

Politechnika Poznańska
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Polski Komitet Geotechniki
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej, Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polska
  e-mail: arkadiusz.madaj@put.poznan.pl

 

V-ce Przewodniczący

 

Członkowie

 

Sekretariat Konferencji

info@conference-flexiblestructures.com

 • mgr inż. Magdalena Biernaczyk
 • mgr inż. Łukasz Janka
 • mgr inż. Katarzyna Kurzawska
 • mgr inż. Karolina Żołądek
 • mgr Weronika Nowak
 • mgr Elżbieta Piotrowska
 • mgr Marta Wawrzyniak
 • mgr Iwona Witkowska
 • mgr Mateusz Zaleśny
 • Kinga Jeruzel