Cele konferencji

Wymiana wiedzy i doświadczeń zebranych w ostatnich latach na temat konstrukcji podatnych z blach falistych stosowanych w inżynierii drogowej i kolejowej.

 

Tematyka

 • Badania i rozwój w zakresie konstrukcji z blach falistych
 • Teoria i projektowanie w zakresie konstrukcji z blach falistych
 • Przegląd norm obliczeniowych obowiązujących w Europie w zakresie konstrukcji z blach falistych
 • Uwarunkowania geotechniczne w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych
 • Najlepszy praktyki w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji podatnych
 • Nowe rozwiązania technologiczne
 • Inżynieria wartości – praktyczne zastosowania
 • Problematyka trwałości i utrzymania konstrukcji z blach falistych
 • Rola konstrukcji podatnych w budownictwie kierującym się zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Wzmacnianie obiektów z zastosowaniem konstrukcji z blach falistych

 

Oczekiwania

Odpowiedź na pytania typu:

 • Jakie możliwości przynoszą najnowsze badania i rozwój wiedzy w dziedzinie konstrukcji podatnych?
 • Jakie są nowe obszary zastosowań konstrukcji podatnych?
 • Jak dobrze projektować obiekty mostowe o konstrukcji podatnej?
 • Jaki jest wpływ parametrów zasypki inżynierskiej podczas projektowania i budowy konstrukcji z blach falistych?
 • Przegląd norm obliczeniowych obowiązujących w Europie oraz Ameryce Północnej z uwzględnieniem Eurokodów.
 • Jakie są obecne granice stosowalności konstrukcji z blach falistych (w zakresie rozpiętości, kształtów i profili fali)?
 • Jakie szczególne aspekty należy uwzględnić przy projektowaniu konstrukcji drogowych oraz kolejowych?
 • Projektowanie konstrukcji przy znacznym nachyleniu naziomu. Doświadczenia i sugestie.
 • Zmęczenie w konstrukcjach podatnych. Wyniki badań i rozwiązania projektowe.
 • Przegląd najlepszych projektów i realizacji obiektów z blach falistych z uwzględnieniem kwestii estetyki (architektury).
 • Jakie światło rzucają setki tysięcy zbudowanych na całym świecie konstrukcji na zagadnienia trwałości i utrzymania obiektów z blach falistych?
 • Jakie są dobre praktyki zarządzania infrastrukturą mostową w zakresie obiektów z blach falistych?
 • Jakie są uwarunkowania środowiskowe stosowania konstrukcji podatnych?
 • Jaką rolę pełnią konstrukcje podatne w budownictwie kierującym się zasadami zrównoważonego rozwoju? Jakie są wyniki analiz cyklu życia takich konstrukcji?
 • Jakie są najnowsze osiągnięcia w zakresie systemów ochrony antykorozyjnej?